Gratis lægemiddelbog

Meld dig til Almas nyhedsbrev, og få gratis Lægemiddelbogen som e-bog . Læs mere

Opfølgning på planetmetallerne - 2. og 3. november

Kursusbeskrivelse:

Baggrunden for metalterapien skal findes i den historiske / planetariske udvikling af vores solsystem. Samtidig med at vores solsystem har udviklet sig opstod planeterne, metallerne, forstadierne til mennesket med dets organer. Det ”ender” med det solsystem vi kender i dag. Mennesket har i årtusinder været anset som et mikrokosmos af solsystemet.

De 7 metaller sølv, kviksølv, kobber, jern, tin, bly og guld spiller en helt central rolle i antroposofisk medicin. Rudolf Steiner har angivet en lang række fortrinsvis homøopatiske lægemidler som i forskellige kompositioner indeholder disse metaller. Lægemidlerne har vist sig at have en dybtgående virkning, og har hjulpet utallige mennesker i de snart 100 år de har eksisteret.

Hvis man som terapeut tilegner sig et kendskab til de 7 planetmetaller og deres mineralske forbindelse får man et fantastisk helbredelsesinstrument i hænderne, og bliver i stand til dybtgående at hjælpe mange mennesker.

Citat af Rudolf Steiner:

”Kendskabet til forbindelsen mellem metallerne og mennesket er grundlaget for en virkelig, ægte, sand terapi.”

På kurset vil du få en dybere forståelse - end på kursus 1- for sammenhængene mellem mennesket, organerne, planeterne og metallerne, og du vil efter kurset kunne anvende metallerne terapeutisk vha. tillærte værktøjer og begreber, og kvaliteterne på det sociale og personlige plan.

Kurset bliver en vekslen mellem begrebsmæssig forståelse og levende konkrete eksempler. Vi arbejder med oplæg, samtale og bevægelse.

Hvad kommer du igennem på kurset:

  • De 7 planeter og 7 metaller
  • Polariteterne mellem metallerne og planetblomsten
  • Den terapeutiske anvendelse af planetmetallerne i behandlinger - vi går et skridt videre end på kursus 1
  • Hvad betyder planetkvaliteterne for dig som behandler og dine patienter?
  • Hvad betyder planetmetallerne for dig som behandler og person?
  • Hvad betyder planetmetallerne for patienterne?
  • Harmoniske bevægelser der understøtter forståelsen af planetmetallerne og deres sammenhænge

 Undervisere:

  • Jesper Schrøder, farmaceut og direktør i Allergica
  • Lotte Juul Lauesen, forfatter, eurytmist, udviklingskonsulent og ejer af firmaet Inter-Mezzo
  • Charlotte Eicke, homøopat og rådgiver hos Foreningen Alma

Tid og sted

Kursus d. 2. og 3. november i Silkeborg, Medborgerhuset Bindslevs Plads 5.

Undervisning torsdag fra kl. 09.00 – 16.00 og fredag fra kl. 09.00 – 15.00.

Prisen er inklusiv forplejning og materiale. Morgenmad fra ½ time før undervisningsstart.

Tilmelding og framelding

Sidste frameldingsfrist er 15 dage før kursusstart, herefter er tilmeldingen bindende.

Hvis antallet af tilmeldte er under 10 deltagere forbeholder vi os retten til at annullere kurset.

DKK 2.450,00
ekskl. moms